Dødsfald.

Hvordan gør jeg?

Henvendelse sker til den præst der skal foretage begravelsen/bisættelsen. Her aftales tidspunkt for begravelseshandlingen samt tidspunkt for en samtale forud for begravelsen.